Cennik

  • Terapia integracji sensorycznej:

diagnoza – 350 zł (2 spotkania diagnozujące + omówienie, łącznie 3 h)

terapia – 100 zł (50 minut), 110 zł (soboty)

  • Terapia taktylna100 zł (50 minut)
  • Terapia ręki90 zł (50 minut)