Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna (reedukacja) – zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się (kłopoty z czytaniem, pisaniem, liczeniem) oraz zmagających się z ich emocjonalnymi i społecznymi konsekwencjami.

Celem zajęć jest:

  • wspieranie rozwoju dziecka
  • usprawnianie funkcji psychomotorycznych
  • wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
  • eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i ich konsekwencji

Podczas zajęć stymuluje się rozwój dziecka poprzez szereg oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych dobranych indywidualnie do jego potrzeb.