O nas

Anna Uśniacka

  • wciąż uczy się od dzieci, które w niezwykły sposób pokazują jak prawdziwie żyć, cieszyć się światem i kontaktem z drugim człowiekiem
  • założycielka Pracowni Małego Człowieka
  • Posiada 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Pierwsze studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku psychopedagogika kreatywności mocno naznaczyły jej dalszą drogę, na której pomaga dzieciom doceniać swoją spontaniczność, twórcze i niezależne myślenie
  • Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej – posiada uprawnienia do diagnozowania, planowania i przeprowadzania terapii integracji sensorycznej
  • absolwentka Podyplomowych Studiów Edukacja Początkowa i Reedukacja na Uniwersytecie Warszawskim
  • terapeuta neurostrukturalnej integracji odruchów metodą dr S. Masgutowej
  • terapeuta terapii taktylnej (pracy nad układem dotykowym i proprioceptywnym)
  • terapeuta ręki
  • posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z całościowymi zaburzeniami i autyzmem wczesnodziecięcym
  • mama Olgierda, Lenki i Jeremiego